Over Het Geloof


Zondag 30 april is de vijfde zondag van april. Dat betekent dat het ook weer Soeperzondag is. Iedereen wordt dan na de viering uitgenodigd worden om samen een kopje soep en een broodje te eten. Deze keer wordt de presentatie helemaal gewijd aan de plannen voor de renovatie van de parochiezaal. Tijdens deze presentatie laten de leden van de locatieraad de plannen zien en beschrijven ze verschillende mogelijkheden om mee te doen aan deze broodnodige renovatie.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor onze Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.).
Voor vragen of meer informatie, of als u een idee hebt voor een “Soeper-thema”, zie iemand van de locatieraad.

Mgr. Van den Hout nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden
Op zaterdagochtend 1 april stelde de nieuwe bisschop-elect zich voor aan de pers in het bisdomhuis in Groningen. Mgr. Van den Hout benadrukte daar dat in de nabije toekomst het kerkelijke leven in de parochies gestalte moet krijgen: ‘De parochianen zullen hun doopsel zelf moeten waarmaken. De opleiding van priesters, het lesgeven, het functioneren van een bisdomcurie moet dit parochiewerk mogelijk maken en ondersteunen. Het is allemaal dienstwerk.’

Beschaamd en verlegen over je geloof
Elke gedoopte christen heeft de opdracht zijn geloof uit te dragen. Het lijkt wel valse schaamte dat veel gelovigen niet openlijk voor hun geloof durven uit te komen. Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn jaarlijkse vastenbrief.

De missionaire kerk, de kerk die zijn verhaal naar de mensen wil brengen, doet volgens de bisschop altijd een appel op alle gelovigen om te getuigen, niet alleen op priesters, religieuzen en diakens. Schaamte en verlegenheid weerhouden velen echter daarvan.

„Dat is nergens voor nodig”, vindt Wiertz. „Het is toch onze diepste levensovertuiging? Daar hoeven we niet voor weg te lopen. Vertel maar aan uw kinderen en kleinkinderen, aan uw vrienden, buren en bekenden dat u gelooft. Als kerk mogen we ons niet in onszelf opsluiten.

Wat geloven de volgelingen van Jezus Christus
Ons menselijk leven is een afwisseling van licht en duisternis. Wij ondervinden vreugde en verdriet, goedheid en tegenwerking. Wij trachten goede mensen te zijn, maar we ervaren ook onze onmacht en ons tekort.
Wij genieten van het mooie, maar we stoten ook op lijden en sterven. Als Christenen geloven wij, dat de vreugde het zal winnen van het leed, en dat de liefde sterker is dan de haat. Wij mogen leven in de verwachting, dat niet de dood het laatste woord heeft maar het leven. Jezus leven heeft ons deze blijde boodschap gebracht. In zijn sterven en verrijzen verstaan we het ritme van ons menselijk bestaan.

Over onze geloofsgemeenschap
In de provincie Drenthe vormen wij een katholieke gemeenschap. Onze geloofsgemeenschap is een locatie van de parochie Heilige Drie-eenheid. De locatie beslaat het gebied van Midden-Drenthe met de hoofdplaats Beilen, de aangrenzende dorpen Westerbork, Dwingeloo en Hoogersmilde en de vele gehuchten daar om heen.